• 09/07/2014
  • Trần Văn Học, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Thảo v
  • 4121 lượt xem

TÓM TẮT

Mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị u nguyên tuỷ bào ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương 2 năm (tháng 8 năm 2008 đến tháng 7 năm 2010)

Kết quả: có 24 bệnh nhân u nguyên tuỷ bào được phát hiện và điều trị, chiếm trên 10% bệnh nhân u não, chiếm 64,9% u hố sau. Các triệu chứng lâm sang chính và đến sớm là đau đầu, nôn, phù gai thị, giãn não thất và hội chứng tiểu não. Việc điều trị bao gồm phẫu thuật, xạ trị (áp dụng cho trẻ trên 6 tuổi), hoá chất và theo dõi lâu dài.

Có 79,2% bệnh nhân phải đặt van não thất trước khi phẫu thuật, trong số đó 42,2% bị nhiễm trùng sau đặt van, trong khi tỷ lệ nhiễm trùng sau phẫu thuật lấy u là 37,5.

Có 25% bệnh nhân được phẫu thuật lấy hết u, 62,5% chỉ lấy được một phần u, 12,5% chỉ sinh thiết được u để làm giải phẫu bệnh.

Có 10 bệnh nhân được điều trị tia xạ, trong đó 7 trường hợp xạ đủ liều, 1 trường hợp đang xạ bệnh nhân nặng lên gia đình xin thôi điều trị, 2 bệnh nhân hiện còn đang điều trị.

Số bệnh nhân được điều trị hoá chất là 7 trong đó 6 bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi, 1 bệnh nhân bỏ điều trị.

Quá trình theo dõi có 9 bệnh nhân tử vong trong 3 tháng đầu, 5 bệnh nhân tử vong ở các giai đoạn sau đó, hiện tại còn 10 bệnh nhân đang sống.

Thời gian sống sót trung bình của những bệnh nhân đã tử vong là 75 ngày.

 

SUMMARY 

Objective: To assess the results of treatment of medulloblastoma in children at the National Hospital of Pediatrics in two years (from August 2008 to July 2010).

Patients and methods: Study of 24 patients with medulloblastoma, accounting for over 10% of patients with brain tumors and for 64.9% of tumors in the posterior fossa. The main clinical symptoms were headache, vomiting, brain edema, dilated ventricles and cerebellum syndrome.  The treatment included surgery, radiation therapy (for chidren over 6 years old), chemotherapy and follow up.

Results: There were 79.2% of total patients requiring ventriculo-peritoneal shunt (V-P shunt). About 42% developed infection after V-P shunt insertion, while the rate of infection after operation to resect tumors was 37.5%. Of the 25% of patients with resected tumors, 62.5% were partial resections and 12.5 were biopsies of tumors.

There were 10 patients with radiotherapy, of which 7 cases finished radioation treatment, one case of withdrawal of treatment by his parents, and two patients whom are still currently treated as of this writing. There were 7 patients with treatment by chemotherapy, but one of them dropped out of treatment.

Nine patients died in the first three months, five patients died in the later stages, and ten patients are still living.

The average survival time of patients who died was 75 days.  

Để có bài toàn văn, xin vui lòng Dowload file đính kèm

Tin bài khác

Nghiên cứu một số đặc điểm phân bố và phân độ ác tính u não ở trẻ em

U não gặp ở mọi lứa tuổi và ở cả 2 giới, tỷ lệ nam mắc bệnh cao hơn hơn nữ. Ba nhóm u não chính thường gặp là : u nguyên tủy bào, u sao b&agra...

Nghiên cứu một số yếu tố xã hội và sinh học của cha mẹ liên quan tới tự kỷ

Tự kỷ không phải là một hội chứng hiếm gặp. Nghiên cứu dịch tễ học đầu tiên đã chỉ ra tỷ lệ mắc của tự kỷ ở trẻ em 4-5/10.000 (Lotter, 1996).  Baird v&agra...

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của Hội chứng West ở trẻ nhỏ

Để có bài báo cáo, xin vui lòng Dowload file đính lèm

Nhận xét kết quả đợt trị liệu tâm lý nhóm cho trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý tại Bệnh viện Nhi TW

Mục tiêu : Đánh giá kết quả trị liệu tâm lý nhóm cho trẻ tăng động và phụ huynh. Đối tượng : 42 trẻ tăng động giảm chú ý  lứa tuổi tiểu học và 42 phụ huynh của trẻ. Phương pháp : nghiên cứu can thi...

Đánh giá kết quả áp dụng hệ thống giao tiếp bằng tranh (PECS) để dạy trẻ tự kỷ

Tóm tắt: Phương pháp dạy trẻ tự kỷ bằng trao đổi tranh (PECS) lần đầu tiên được áp dụng tại Khoa Tâm bệnh từ năm 2010. Mục tiêu: đánh giá tiến b...

Ứng dụng Livetiracetam trong điều trị động kinh trẻ em

Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét hiệu quả kháng động kinh của Livetiracetam (Keppra) trong điều trị động kinh ở trẻ em.Đối tượng và phương pháp nghiê...

Video
Bạn không có nhiều thời gian để theo dỗi bài mới. Điền email vào form bên dưới để nhận những bài viết mới từ website vào hộp thư của bạn
Đăng ký
phòng khám