• 11/05/2014
  • TS. Cao Vũ Hùng
  • 2018 lượt xem

Thông tin đang cập nhật...

Tin bài khác

Hội thảo khoa học chuyên đề động kinh trẻ em

Ngày 22 tháng 5 năm 2015, khoa Thần kinh - Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề Động kinh trẻ em, đặc biệt có bài trình bày v...

Hội thảo khoa học chuyên đề: Bệnh não sau nhiễm trùng và động kinh trẻ em

Ngày 21 tháng 8 năm 2014, khoa Thần kinh - Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: Bệnh não sau nhiễm trùng và động kinh trẻ em. Trong...

Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương phấn đấu đến năm 2020 là bệnh viện Nhi khoa tốt nhất Việt Nam và là một trong 3 bệnh viện hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Nhi khoa.

Khoa Thần kinh bệnh viện Nhi Trung ương

Khoa Thần kinh bệnh viện Nhi Trung ương

Video
Bạn không có nhiều thời gian để theo dỗi bài mới. Điền email vào form bên dưới để nhận những bài viết mới từ website vào hộp thư của bạn
Đăng ký
phòng khám