Bài ngẫu nhiên
  • Phân loại động kinh năm 201024/07/2014Dựa trên các quan điểm khác nhau, cùng với sự phát triển của y tế nói chung và chuyên ng&agra...
  • Các vấn đề bệnh tật thường gặp ở trẻ vị thành niên08/06/2014Đây là lứa tuổi có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong thấp nhất, do đó cả xã hội và y tế nhiều khi lơ l&agra...
  • Động kinh kháng trị là gi?17/07/2014Những bệnh nhân vẫn co giật lại mặc dù đã điều trị với nhiều thuốc đều đặn và tích cực thì gọi là đ...
  • Đại cương về hệ thần kinh12/05/2014Hệ thần kinh là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Điều phối tất cả...
  • Bell's Palsy27/05/2014Bell's palsy is a reasonably common condition where there is sudden weakness of facial muscles one side of the face. It is thought to be caused...
phòng khám